VI Programowanie na Androida: Listy i RSS

Po dłuższym utęsknieniu i znalezieniu czasu pomiędzy pracą inżynierską, graniem a przeklinaniem na notebook, znalazłem czas oraz chęci na kontynuowanie kursu programowania na platformę Android. Tym razem obiektem mojego kursu zostały listy oraz wg sondaży czytnik rss (przykro mi, bazy będą w innej części).

Jako, że lotto nie ma oficjalnego czytnika rss , użyję rss z  mojego serwisu. (http://szymonmotyka.pl/feed/)

Zacznijmy więc od stworzenia layoutu dla naszego czytnika ( oczywiście, layout będzie fragmentem poprzednio stworzonego layoutu:

[xml]

< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[/xml]

Jest to prosty layout z listview z nagłówkiem znanym z innych fragmentów. Urodziwe to nie jest, ale działa. Reszta zależy od was czytelnicy

Kolejnym krokiem jest też dodanie layoutu dla  wierszy naszej linii, by adapter wiedział, co gdzie umieścić.

[xml]

< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>


[/xml]

Kolejnym krokiem jest utworzenie nowego fragmentu, tym razem dziedziczącego po listfragment

[java]

public class RSS extends ListFragment {
ArrayList rsslist=new ArrayList();
@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
View mainView = inflater.inflate(R.layout.rsslayout, container, false);
//Tworzenie przykładowej arraylisty, którą potem uzupełnimy wpisami z rss
rsslist.add(new RSSModel(„Test”, „testskontent”, „http://developer.android.com/reference/android/app/ListFragment.html”,”10-10-2012″));

 //Tworzenie obiektu rssAdapter
 RSSAdapter rssAdapter=new RSSAdapter(getActivity(), rsslist);
 //PRzypisanie jej do listy
 setListAdapter(rssAdapter);
 return mainView;
 }
 @Override
 public void onListItemClick (ListView l, View v, int position, long id)
 {
 super.onListItemClick(l, v, position, id);
 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(rsslist.get(position).getLink()));
 startActivity(intent);
 }
}

[/java]

Jest to prosty fragment dziedziczący po listFragment. Dodatkowo dzięki metodzie onListItemClick można zaimplementować zdarzenie po kliknięciu w element listy.

Dodatkowo do naszej metody trzeba zaimplementować klasy RSSModel

[java]
class RSSModel
{
private String Title;
 private String Link;
 private String Date;
 public String getTitle() {
 return Title;
 }

public void setLink(String string) {
 Link=string;
 }

public void setDate(String string) {
 Date=string;
 }

public void setTitle(String string) {
 Title=string;
 }

public String getLink() {
 return Link;
 }
 public String getDate() {
 return Date;
 }
 public RSSModel() {
 }
}

[/java]

oraz najważniejsze w przypadku listy. czyli adapter:

[java]
class RSSAdapter extends ArrayAdapter{

private final Activity context;
 private ArrayList rssy;
 /*
 * Konstruktor pobierający listę RSS, ustawiający layout dla linijek naszego rss
 */
 public RSSAdapter(Activity context, ArrayList lista) {
 super(context, R.layout.rssrow, lista);
 this.context = context;

 this.rssy=lista;

 }

 static class ViewHolder {
 public TextView tytul;
 public TextView date;
 }

@Override
 public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
 ViewHolder holder;
 View rowView = convertView;
 if (rowView == null) {
 LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater();
 rowView = inflater.inflate(R.layout.rssrow, null, true);
 holder = new ViewHolder();

 holder.tytul= (TextView) rowView.findViewById(R.id.title);
 holder.date=(TextView) rowView.findViewById(R.id.date);

rowView.setTag(holder);
 } else {
 holder = (ViewHolder) rowView.getTag();
 }
 //Przypisanie elementów z arraylist do wierszy naszej listy
 holder.tytul.setText(rssy.get(position).getTitle());
 holder.date.setText(rssy.get(position).getDate());
 return rowView;
 }
}

[/java]

Takim oto sposobem, nasz fragment powinien wyglądać tak:Teraz zabierzmy się za nasz prosty czytnik RSS. Ze względów estetycznych. Utworzę do niego osobną metodę, która zwracać będzie ArrayList<RSSModel>. Uwierzcie. Dawanie wszystkich instrukcji do głównej metody utrudnia nam potem wrócenie do tego kodu ;)

I teraz zaczyna się zabawa:

RSS:

[java]

private ArrayList getRSS()
 {
 String url="http://szymonmotyka.pl/feed/";
 SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
 SAXParser saxParser;
 RssParseHandler handler = new RssParseHandler();

try {
 saxParser = factory.newSAXParser();
 saxParser.parse(url, handler);

} catch (ParserConfigurationException e1) {
 e1.printStackTrace();
 } catch (SAXException e1) {
 e1.printStackTrace();
 } catch (IOException e) {
 // TODO Auto-generated catch block
 e.printStackTrace();
 }
 return handler.getItems();
 }

[/java]

Wywołujemy metodę,

rsslist=getRSS();

w onCreateView.

a na końcu dodajemy klasę :

[java]

class RssParseHandler extends DefaultHandler {

 private ArrayList rssItems;

private RSSModel currentItem;

private boolean parsingTitle;
 private boolean parsingLink;
 private boolean parsingDate;

public RssParseHandler() {
 rssItems = new ArrayList();
 }
 public ArrayList getItems() {
 return rssItems;
 }
 @Override
 public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
 if ("item".equals(qName)) {
 currentItem = new RSSModel();
 } else if ("title".equals(qName)) {
 parsingTitle = true;
 } else if ("link".equals(qName)) {
 parsingLink = true;
 } else if ("pubDate".equals(qName))
 parsingDate=true;

 }
 @Override
 public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
 if ("item".equals(qName)) {
 rssItems.add(currentItem);
 currentItem = null;
 } else if ("title".equals(qName)) {
 parsingTitle = false;
 } else if ("link".equals(qName)) {
 parsingLink = false;
 } else if ("pubDate".equals(qName)) {
 parsingDate = false;

 }

 }
 @Override
 public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
 if (parsingTitle) {
 if (currentItem != null)
 currentItem.setTitle(new String(ch, start, length));
 } else if (parsingLink) {
 if (currentItem != null) {
 currentItem.setLink(new String(ch, start, length));
 parsingLink = false;
 }
 } else if (parsingDate) {
 if (currentItem != null) {
 currentItem.setDate(new String(ch, start, length));
 parsingDate = false;
 }
 }
 }
}

[/java]

za pomocą tej klasy parsujemy nasz xml z RSS, dzięki czemu otrzymujemy ArrayListę z obiektami typu RSSModel potrzebnymi do naszego adaptera. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by  pobrać jeszcze obrazki. Ale to  juz zależy od was.

Zostało już tylko dodanie fragmentu RSS w MainActivity:

fragments.add(Fragment.instantiate(this, RSS.class.getName())); 

Na końcu:

Jeżeli nie dodaliście reklam, pominęliście itp to prawdopodobnie nie dodaliście jeszcze pozwolenia na używanie internetu.

W tym celu wchodzimy do manifestu. Osobiście preferuję edycję xml, więc przechodzimy do zakładki AndroidManifest.xml

[xml]
 
 

 
 
 
 


 
 
 [/xml]

Poza pozwoleniami <uses-permission>  dodałem jeszcze atrybut do activitity android:screenOrientation="portrait"

 Źródło: https://dl.dropbox.com/u/14815030/prog6zip.zip

Aplikacja również w markecie: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.szymonmotyka.tutorialrandomizer

Czynik RSS oparty o : http://www.itcuties.com/android/how-to-write-android-rss-parser/ . Lista pokazana na własnym przykładzie

Jeżeli jeszcze was nie zanudziłem, zapraszam do oczekiwania na kolejne części. W planach : SQLite, zewnętrzne biblioteki. Zapraszam również do polubienia i częstego odwiedzania: https://www.facebook.com/SzymonMotykapl