W LifeLike mamy Mapę  , ścianę, ale pozostał kluczowy motyw: Poruszanie Postacią! Przyznam, że był to jeden z trudniejszych dla mnie fragmentów, gdzie pomogła mi dokumentacja dostarczona przez Unity.

Refactoring

Przed rozpoczęciem kursu zrobiłem drobny, ale nie ostatni refactoring. GameManager jest teraz jako singleton, struktura jest też trochę bardziej czytelna oraz dodałem BaseCharacterClass z atrybutami charakterystycznymi dla RPG.
Przy okazji, na potrzeby projektu, zwiększyłem skale pokoju do 1 🙂 tzn rozmiar kafelek ścian, itp. jest defaultowy – x=1, y=1 😉

Grafika Postaci

Postać malowana była w Gimpie – tym przestarzałym, mało intuicyjnym, jeśli chodzi o UI, oprogramowaniu do tworzenia grafiki rastrowej.
Zamysł był prosty 🙂 Nie mam graphic designera, czyli idę w pixel art. Nasza postać jest na grafice 100x100px i złożona jest z kółka i elipsy (ahh te barki). Dzięki prostej grafice, będzie łatwo dodać wszelkiego rodzaju animacje ruchu w przyszłości.
Paaaanie i Paaanowie! Przedstawiamy naszego Ludka:

Poruszanie Postacią
Ludek od góry

Skoro już przestaliście się śmiać, zapraszam dalej 🙂

Moving Object

Gdy już zaimportowałem sprite (grafika 2D) z postacią i stworzyłem prefab (obiekt) z tą postacią oraz boxcollider i rigidbody, aby umożliwić poruszanie w przestrzeni 2D. Dodatkowo klasa abstrakcyjna MovingObject zawiera elementy potrzebne do ruchu nie tylko naszej postaci, ale i każdej NPC (ang. non-player character) dostępnej w naszej grze.

Poruszanie w praktyce

Zacznijmy od metody Move oraz kluczowych punktów.

	 _boxCollider2D.enabled = false;
      hit = Physics2D.Linecast(start, end, BlockingLayer);
      _boxCollider2D.enabled = true;

Wywołujemy ten fragment kodu, aby sprawdzić, czy początkowy punkt obiektu oraz końcowy nie będą nachodziły na element, który tą postać ma blokować.
Jeśli nie, wywołujemy funkcję zwracającą IEnumerator o nazwie Movement (ależ jestem oryginalny) .
Dodatkowo nasz BlockingLayer jest przypisany do ściany, ale można go też przypisać do innych rzeczy, czyli np. elementów otoczenia, zablokowanych drzwi czy przeciwników. W zależności od *blockingLayer*, będziemy później wykonywać określone akcje, typu włamywanie do pokoi, bezpośredni atak itp. lub próba spacyfikowania ściany za pomocą głowy lub innych skilli 🙂

      var remainingDistance = (transform.position - destination).sqrMagnitude;
      while (remainingDistance>float.Epsilon)
      {
        var newPosition=Vector3.MoveTowards(_rb2D.position, destination, _inverseMoveTime * Time.deltaTime);
        _rb2D.MovePosition(newPosition);
        remainingDistance = (transform.position - destination).sqrMagnitude;
        yield return null;
      }
    }


Powyższa metoda służy do poruszania naszym RigidBody (pamiętajcie, aby ustawić go jako Kinematic, chyba, że chcecie widzieć jak postać próbuje poruszać się po pionowej ścianie do góry, niczym Deadpool próbujący udawać Spidermana … czyli bezsktucznie 🙂

A tak przy okazji Deadpool’a

_InverseMoveTime * Time.deltaTIme określa czas ruchu. Aby naszą metodę uruchomić w unitowskim StartCoroutine(Movement(end)) potrzebujemy, żeby zwracało nam yielda. Nasz ruch wywołujemy za pomocą metody AttemtMove<T>(Vector2 Destination), gdzie T jest Componentem, do którego będziemy się potem odwoływać w akcji z wpadnięciem na obiekt 🙂

Poruszanie Postacią

Tę klasę wywołujemy również w klasie Player, która dziedziczy po klasie MovingObject. Klasa ta obsługuję cały charakter postaci, czyli klasę postaci, atrybuty, poziom, hp, doświadczenie oraz listę dostępnych skilli. Tu też w Update sprawdzana jest reakcja na ruch postaci oraz logika z nią związan. Na obecnym etapie przejdźmy jednak do ruchu, czyli dylemat prawdziwego gracza – odwieczna bitwa – “Klawiatura (+ Mysz) Vs Pad). Nie pomogę rozwiązać tego, ponieważ jestem fanem obu typów i ani jednego nie dyskryminuję.

LifeLike
Edytor postaci

Klawiatura vs Pad

Tu mam 2 sposoby 🙂 Jeden: zmapowane klawisze i Input.GetKeyDown. Sposób dobry, zwłaszcza, gdy gra jest turn based (turowa), a wszystkie klawisze chcemy ręcznie zmapować (w GameManager Prefab mamy do tego edytor). Oczywiście są inne akcje w przypadku trzymania przycisku itp. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest szeroka konfiguralności, jednak minusem jest dodatkowy kod, w przypadku chęci przeportowania gry na coś innego niż klawiaturę.


	const int horizontal = 1;
	const int vertical = 1;


      if (Input.GetKeyDown(GameManager.Instance.KeyUp))
        return new Vector2(0,vertical);


      if (Input.GetKeyDown(GameManager.Instance.KeyLeft))
        return new Vector2(horizontal*-1,0);


      if (Input.GetKeyDown(GameManager.Instance.KeyRight))
        return new Vector2(horizontal,0);


      if (Input.GetKeyDown(GameManager.Instance.KeyDown))
        return new Vector2(0,vertical*-1);


Oraz drugi sposób, uniwersalny, z pobraniem wartości z osi pionowej i poziomej -> co odpowiada albo za klawisze Up/Down i Left/Right (zwraca wartosc -1 -> 0 -> 1). Jest to dobre, ponieważ przy podpięciu pada, lewa gałka jest tego odpowiednikiem, także w przypadku telefonu, gałka odpowiada za horizontal i vertical. Czyli teoretycznie wypada idealnie, a jednak “coś poszło nie tak”. Czasami nie reaguje poprawnie na ruch gałką, a czasami rusza o 2 pola, zamiast o jedno. Czyli pobiera ciągle, ale nie w równym czasie. Jeśli macie jakieś sugestie, zapraszam do sprawdzenia kodu, przetestowania i podzielenia się radami 🙂       var x = (int)Input.GetAxisRaw("Horizontal");


       var y = (int)Input.GetAxisRaw("Vertical");

      if (x != 0) y = 0;
      return new Vector2(x,y);


Wybór zależy od was 🙂 Ja eksperymentuję z opcją numer 1 i numer 2 🙂

Kamera

Skoro nasza postać się porusza, wypada także, aby kamera śledziła naszą postać 🙂
Klasa FollowCamera, załączona jako komponent do Main Camera śledzi naszą postać – GameObject jest przypisany na podstawie taga.

void LateUpdate ()
{
transform.position = player.transform.position + offset;
}

Podsumowanie

Następne posty pojawią się lekko opóźnione, po naszej wyprawie na Islandię, o której można przeczytać na kawowipodroznicy.pl. Prawdopodobnie, będę też uruchamiał WebPlayera z aktualną wersją gry. Poza animacjami postaci, postaram się jeszcze poruszyć (także dla samonauki) TDD (ang. Test-driven Development).

https://aluspl.github.io/RogueLikeDSP/Versions/ – Link do 1. wersji 🙂

Postać
LifeLIke GIF